puchatek


Idź do treści

Warsztaty

Optymistyczne Przedszkole

Warsztaty szkoleniowe dla rodziców pt.Inteligencje wielorakie"

" Jak wychować optymistę?"


Dnia 21-10-2008 r odbyły się pierwsze warsztaty z rodzicami w ramach udziału naszej placówki w ogólnopolskim programie "Optymistyczne przedszkole". Spotkanie poprowadziły koordynatorki panie: Teresa Utrata i Agnieszka Karbiak.

Przebieg warsztatów:
1. Powitanie rodziców
2. Przedstawienie celów szkolenia.
3. Przedstawienie cech optymistycznego przedszkolaka.
4. Krótki wykład multimedialny "Jak wychować optymistę?":

  • proste rady
  • postawa Rodziców - nie mam wpływu, mam wpływ
  • bariery komunikacyjne

6. Test " A co ty wtedy mówisz?" - rozdanie ankiet.
7. Przedstawienie Rodzicom zabaw, które wyrabiają u dziecka różne cechy charakteru.
8. Podsumowanie i podziękowanie.

Pełny ekranWsteczPlayDalej
Pełny ekranWsteczPlayDalej

WARSZTATY DLA RODZICÓW "INTELIGENCJE WIELORAKIE"

8 listopada 2012r odbyło się w naszym przedszkolu kolejne już szkolenie nt inteligencji wielorakich. Celem tego spotakania było: przedstawienie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, nauczenie rodziców rozpoznawania wrodzonej inteligencji dziecka oraz wypracowanie pomysłów rozwijania różnych rodzajów inteligencji dziecka.
Podsumowaniem zajęć były stwierdzenia że:
- Każde dziecko jest inne, każde ma odrębną i specyficzną mapę mózgu.
- Nie ma lepszych, czy gorszych inteligencji. Wszystkie wrodzone zdolności trzeba rozwijać.
- Wczesne diagnozowanie inteligencji dziecka może mu pomóc w rozwoju wrodzonego potencjału.
- Nie oznacza to wczesnej specjalizacji. Dziecko musi mieć szanse wszechstronnego rozwoju. Ważne, aby ćwiczyć wszystkie rodzaje nteligencji.
- Każdy rodzaj inteligencji można rozwijać poprzez zabawę i naukę. Rodzice mogą to robić każdego dnia.

Pomysły na zabawy rodziców z dziećmi rozwijające poszczególne rodzaje inteligencji dzieci:

Inteligencja językowa
Rozmowa z dzieckiem. Opowiadanie o tym, co się zdarzyło. "Co dziś robiłeś?", "Co się dziś ciekawego wydarzyło?", "Jakie ciekawe zajęcia były dziś w przedszkolu?" Uwaga: w tych rozmowach należy raczej słuchać niż mówić. Trzeba też umiejętnie zachęcać dziecko do rozmowy, zadając mu dodatkowe pytania typu "I co dalej?, Co z tego wynikło?, Naprawdę tak się zdarzyło?" itp.
Pisanie można zaczynać od zapisywania opowiadania dziecka. Mama może powiedzieć "podyktuj mi", potem zapisać wyraźnie a następnie głośno przeczytać tekst.
Czytanie dzieciom książek, opowiadanie bajek i historii. Omawianie przeczytanych tekstów.
Czytanie książek przez dzieci. Gdy tylko dziecko pozna litery warto zachęcać je do czytania rodzicom. W czasie, gdy ojciec przygotowuje deser, synek czyta mu fragmenty Kubusia Puchatka. Świetna zabawa.
Czytanie nie dotyczy tylko książek. Rodzice mogą zachęcać dzieci, aby czytały komiksy, tytuły czasopism, szyldy, ogłoszenia, jadłospisy, nazwy, instrukcje, kartki pocztowe itp.
Rymowanki. W domu jest mnóstwo okazji do zabawy w rymy. Trzeba zacząć od deklamowania wierszyka nie dopowiadając ostatniego zdania i prosząc dziecko, żeby dokończyło. Po pewnym czasie maluch polubi zabawę w wierszyki i chętnie będzie tworzył rymy do dowolnych słów i zdań. Mama zaczyna: "Kto chce szklankę mleka?" a synek odpowiada "Ten kto idzie z daleka".

Inteligencja logiczno - matematyczna
Zainteresowanie dzieci liczbami i liczeniem. "Postaw trzy talerzyki". "Ile książek leży na tej półce".
Granie w proste gry wymagające dodawania punktów.
Gry wymagające strategicznego myślenia. Po grze w "Monopol" można porozmawiać z dzieckiem "A jak inaczej można to rozegrać?" Tego typu zabawy rozwijają umiejętność rozwiązywania problemów.
Wzory układane z figur geometrycznych. Dzieci chętnie tworzą układanki, np. pies z trójkątów, domek z kwadratów i kół.
Gra w domino pomaga dzieciom w liczeniu punktów.
Zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Obliczanie prostych rachunków w sklepie, dodawanie towarów, rozwiązywanie praktycznych problemów.
Przeprowadzanie prostych doświadczeń
Wykorzystywanie obrazków do zabaw geometrycznych. Można pytać "Jakie linie widzisz na rysunku? A gdzie tu jest koło? A kwadrat?" Figury geometryczne dzieci powinny poznawać w swoim otoczeniu. W domu, w sklepach, w ogrodzie jest wiele kwadratów, prostokątów, trójkątów. Dzieci szybko zaczną odróżniać takie pojęcia jak "płaskie", "wypukłe" itp.
Zabawa z mapą, rysowanie linii i wytyczanie szlaku.

Inteligencja muzyczna
Najprostsze ćwiczenie to słuchanie muzyki. W dowolnej postaci, z radia, magnetofonu itp.
Śpiewanie dziecku przy każdej okazji, kołysankę do snu, marsz w czasie spaceru.
Zgadywanie melodii. Dziecko może odgadywać, jaka to melodia - oczywiście spośród znanych mu.
Co to za dźwięki? Ćwiczenie można wykorzystać przy każdej okazji. Maluch zamyka oczy i rozpoznaje dźwięki, np. liczenie monet, wyrywanie kartki, picie wody itp.
Wystukiwanie rytmu. Rodzice zaczynają, dzieci kończą. Można też klaskać.
Ćwiczenia przy muzyce, aerobik, taniec.
Chodzenie z dzieckiem na koncerty, do filharmonii, do kina
Rozmowa z dzieckiem o tym, co to jest muzyka? Czy śpiew ptaków to także muzyka? A turkot pociągu? Czym się różni muzyka od innych dźwięków?
Obrazy w wyobraźni. Słuchając muzyki dzieci chętnie wyobrażają sobie jakieś historie pasujące do melodii.

Inteligencja ruchowa

Zachęcanie dzieci do regularnych ćwiczeń fizycznych. Gimnastykowanie się razem z dziećmi.
Olimpiada domowa.
Kręcenie helikoptera, czyli obroty z wysuniętymi ramionami.
Majsterkowanie, prace ręczne, rysowanie.
Zabawa w rebusy pozawerbalne. Dzieci muszą pokazać lub odgadnąć hasło bez używania słów, jedynie za pomocą gestów. Hasła mogą być różne, np. piesek, lampa, dzbanek.
Rzucanie i łapanie różnych przedmiotów
Wyjazdy wakacyjne lub weekendowe połączone z aktywnością fizyczną.
Biegi na przełaj, zdobywanie punktów.
Poszukiwanie skarbu połączone z pokonywaniem trudności.

Inteligencja przyrodnicza

Opowiadania i bajki o zwierzętach.
Hodowanie zwierząt w domu.
Zlecanie dziecku obowiązków w stosunku do zwierząt domowych, np. karmienie rybek, nalewanie psu wody.
Nauczenie dziecka szacunku i ochrony każdego żywego organizmu: pająka, motylka itp.
Domowe muzeum przyrodnicze - okazy muszli, liści czy kamieni
Hodowanie roślin w domu, obowiązki dziecka związane z roślinami - podlewanie, wycieranie, zraszanie liści.
Opowiadanie roślinkach, czytanie opisów przyrody.
Pokazywanie obrazów i fotografii kwiatów i roślin. Zachwycanie się pięknem przyrody.
Prowadzenie zielnika.
Poznawanie własnego ciała. Omawianie jego rozmaitych funkcji.
Rozmowy z dzieckiem na temat jedzenia, zasad prawidłowego żywienia.
Higiena własnego ciała. Nauczenie dziecka czerpania przyjemności z kąpieli, mycia, nacierania.

Inteligencja wizualno - przestrzenna

Rysowanie, malowanie, lepienie, rzeźbienie.
Rozmowy na temat kolorów i kształtów, na temat wielkości i położenia. Co jest dalej? Co bliżej? Co jest większe, co mniejsze?
Dotykanie i opisywanie przedmiotów z zamkniętymi oczami.
Nauczenie dziecka rysowania swoich wrażeń, emocji, map mózgu.
Zabawy z mapą. Spacery połączone z poznawaniem przestrzeni. Pokazywanie gór i dolin, płaskich i pagórkowatych terenów.
Prezentowanie dzieciom wytworów różnych kultur. Pokazywanie bogactwa deseni, wytworów regionalnych, garncarstwa, rzemiosła artystycznego.
Uważne obserwowanie, zabawy w znajdowanie przedmiotów.
Pamięć obrazkowa - gry w zapamiętywanie.
Tworzenie planów okolicy, rysowanie planu własnego pokoju.
Projektowanie ubiorów i mebli dla siebie i dla innych.
Skoki wzwyż.
Zabawy z labiryntem.

Inteligencja społeczna

Zachęcanie dziecka do częstych kontaktów z innymi ludźmi.
Włączanie dziecka we wszystkie sprawy domowe - wspólne sprzątanie, przygotowywanie posiłków, zakupy.
Uczenie dobrych manier - zabawa w małą lady, małego gentlemana.
Wspólne zabawy wymagające współpracy i porozumienia.
Opowiadanie bajek uwrażliwiających na krzywdę innych. Uczenie empatii.
Włączanie dziecka w akcje charytatywne dorosłych, w zbiórki darów.
Rozmowy z dzieckiem o przyjaźni, o tym, co trzeba robić dla przyjaciela i czego wymaga przyjaźń.
Pokazywanie dziecku pozytywnych bohaterów w opowiadaniach i bajkach, tworzenie i omawianie wzorów.
Włączanie dziecka w działania na rzecz przedszkola, okolicy, własnego miasta.
Rozwiązywanie konfliktów, - co można zrobić, żeby się nie kłócić? Zabawy "A co ty byś wtedy zrobił?"
Mowa ciała - rebusy za pomocą sygnałów pozawerbalnych.

Inteligencja osobista

Rozmowy z dzieckiem o jego uczuciach, o przeżyciach, o tym, co go spotkało i jak reaguje na różne wydarzenia.
Kim będziesz? Jakie cechy charakteru będą ci potrzebne? Co musisz wiedzieć?
Opowiedz, jaka będzie twoja rodzina? Jakie są twoje marzenia?
Co można robić, kiedy jest nudno?
Narysuj swoje uczucia!
Przytulanie, ściskanie, głaskanie, okazywanie dziecku uczuć.
Oceń swoje postępowanie - czy jesteś z siebie zadowolona? Czy możesz to zrobić inaczej?
Podkreślanie sukcesów dziecka. "Złoty medal" za zachowanie się w przedszkolu, za sprzątnięcie pokoju, za pomoc w gotowaniu.
Zabawne sztuczki - każdy członek rodziny musi rozśmieszyć pozostałych.
Śmiejmy się!
Wielkie Święto bez Okazji - przygotowanie świątecznego stołu, prezenty, baloniki, stroje - wszystko to bez żadnego powodu.
Techniki relaksu i oddychania. Nauczenie dziecka, w jaki sposób, dzięki powolnemu oddechowi można zmniejszyć stres i uspokoić się.
Dziesięć sposobów wyrażania uczuć - zabawa w zgadywanie, jakie uczucia wyrażamy.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego